Teaching


Programovanie I a II

V rokoch 2010 - 2013 som viedol cvičenia z programovania 1 a 2 k prednáškam doktora Tomáša Holana.

Ročníkové projekty a Bakalárske práce a Diplomové práce

Viedol som zopár bakalárok a diplomiek Nové práce (mimo dohodnutých) už viesť nebudem, keďže už plánujem ukončiť doktorandské štúdium.

Design downloaded from free website templates.